ผมทำนาดำได้10วันเป็นดินเหนียวปนทรายใช้ปุ๋ยสูตรไหนดีครับใส่ไร่ละกี่โลครับ

ผมทำนาดำได้10วันเป็นดินเหนียวปนทรายใช้ปุ๋ยสูตรไหนดีครับใส่ไร่ละกี่โลครับ

2 Likes

ถ้าตรวจวิเคราะห์ดินจะได้สูตรปุ๋ยที่เหมาะสมครับ พื้นๆ ควรเป็น 16-20-0+21-0-0(5:1ส่วน) 25 ก.ก./ไร่ ครั้งที่1 , ครั้งที่2: 18-8-8 อัตรา 25 ก.ก./ไร่ ลองดูนะครับ

1 Like

รอบแรกใส่หลังดำซักไม่เกิน 15 วัน ตอนข้าวตั้งตัวได้แล้ว ใส่ 16-16-8 ซักไร่ละ 25-35 กิโล ถ้าไม่มี ใส่ 16-20-0 ร่วมกับ 0-0-60 ก็ได้ ไร่ละ 5-10 กิโล

1 Like