หญ้าในดงกะเพราเยอะมากถอนไม่ไหว เพื่อนๆมีใครแนะนำยาตัวใหนฉีดดีครับที่ไม่ทำอันตรายกับต้นกะเพรา

หญ้าในดงกะเพราเยอะมากถอนไม่ไหว เพื่อนๆมีใครแนะนำยาตัวใหนฉีดดีครับที่ไม่ทำอันตรายกับต้นกะเพรา…

2 Likes

ที่ไม่อันตรายกับกะเพราจะเป็นยาฆ่าหญ้าแบบเลือกทำลายเฉพาะหญ้าใบแคบ เช่น ควิซาโลฟอบ ฟลูอะซิฟอบ ส่วนหญ้าใบกว้างต้องใช้มือถอนหรือจอบดายช่วย

3 Likes

ต้องดูว่าหญ้าที่ว่าเป็นวัชพืชใบแคบหรือใบกว้างครับ ถ้าใบแคบอาจจะใช้ยาประเภทที่เลือกทำลายได้ เช่นควิซาโลฟอบ

1 Like