กระแสตอนนี้ หรือในอนาคตปลูกอะไรดีคะ ? ปลูกอะไรแล้วขายได้ตลอดตลาดต้องการบ้างคะ?

กระแสตอนนี้ หรือในอนาคต
ปลูกอะไรดีคะ ?

ปลูกอะไรแล้วขายได้ตลอด
ตลาดต้องการบ้างคะ ?

2 Likes

ปกติมันจะวนเวียนไปแบบเดิมๆครับ คือพออะไรที่ราคาดี คนก็จะแห่ปลูกกัน พอปลูกกันเยอะราคาก็ตก คนก็ตัดทิ้ง พอตัดทิ้ง ของมีน้อยราคาก็ขึ้น วนกลับมาที่เดิมครับ อย่างลำไยเป็นต้นครับ บางทีก็ต้องรณรงค์ให้คนช่วยกินเลยครับ 55