มีใครขายต้นพันธุ์ไผ่ปล้องยาวไหม

มีใครขายต้นพันธุ์ไผ่ปล้องยาวไหม

1 Like

รับแบ่งขายเป็นหัวไหมครับ ผมจะรับออเดอร์ให้ครับ พอดีที่บ้านมีอยู่