ปลูกหอมต้น ช่วงหน้าฝนจะมีปัญหาอะไรไหมค่ะขอคำแนะนำหน่อยค่ะ

ปลูกหอมต้น ช่วงหน้าฝนจะมีปัญหาอะไรไหมค่ะ
ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ

ปลูกหอมหน้าฝนปลูกได้ ต้องเป็นดินร่วน หรือ ร่วนปนทราย ระบายน้ำดี มีอินทรีย์วัตถุสูง หน้าดินลึก

1.ก่อนปลูกทำการตรวจวิเคราะห์ดินก่อน
2.พรวนดินหลังไถผาน3ตากดินแล้ว
3.ก่อนพรวนใส่ปุ๋ยคอก3-5 ตัน ปุ๋ย15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ใส่ปูนตามค่าวิเคราะห์ แล้วไถผาน 7 พรวนดินให้ละเอียด
4.กำหนดระยะปลูก 15X15เซนติเมตร
**5.โปรแกรมใส่ปุ๋ย **
5.1.หอมอายุ 14 วันใส่ 46-0-0หรือ 21-0-0อัตรา 20-25 กิโลกรัม/ไร่
5.2.หอมอายุ 30-35 วันหลังปลูกใส่ปุ๋ย15-15-15+15-0-0(สัดส่วน2:1) อัตรา 20-25 กิโลกรัม/ไร่
6.ให้น้ำสม่ำเสมออย่าให้แฉะ
7.หมั่นกำจัดวัชพืช
8.หมั่นตรวจสอบศัตรูพืช หนอนกระทู้หอม ฯ หนอนชอนใบ เพลี้ยไฟ โรคหัวโคนเน่า
9.การเก็บเกี่ยวที่อายุ 65