วิธีผลิตมังคุดทุเรียน ,มังคุด นอกฤดูแบบเกษตรอินทรีย์

วิธีผลิตมังคุดทุเรียน ,มังคุด นอกฤดูแบบเกษตรอินทรีย์

3 Likes

แนวทางผลิตมังคุดก่อน/นอกฤดูอินทรีย์
1 วิธีการผลิตนอกฤดูหรือก่อนฤดู
1.1การเตรียมความพร้อมของต้น
1.1ทำการตัดแต่งกิ่ง
ดำเนินการตัดแต่งกิ่งทันทีหลังเก็บผลเสร็จแล้ว ประมาณพฤษภาคม -มิถุนายน โดยตัดกิ่งแห้ง กิ่งถูกโรค และแมลงเข้าทำลาย กิ่งแซมในทรงพุ่ม กิ่งกระโดง กิ่งซ้อนทับ กิ่งด้านล่างที่ติดพื้นดิน กิ่งหักหรือฉีกขาด
1.2 การใส่ปุ๋ย
1.2.1 ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ซึ่งจะช่วยปรับสภาพและโครงสร้างของดินโดยแทรกตัวอยู่ในช่องว่างของดิน ทำให้ดินร่วนซุย ปุ๋ยคอก ได้แก่ ขี้ค้างคาว ขี้ไก่แกลบ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า อัตรา 10 – 50กิโลกรัมต่อต้นแล้วอายุต้น
หลังใส่ปุ๋ยและรดน้ำไปแล้วต้นมังคุดยังไม่ตอบสนองการแตกใบอ่อน ให้ใช้*****
น้ำหมัก ฮอร์โมน เอ็มไซด์ 1 สูตรเร่งการแตกใบ
น้ำเอ็มไซด์-----------------------------1 —ลิตร
น้ำตาล---------------------------------1—กิโลกรัม
น้ำ------------------------------------- 10- ลิตร
ผักบุ้ง-----------------------------------1—กิโกรัม
ผักกาดหอม----------------------------1—กิโลกรัม
ใบมันเทศ-------------------------------1–กิโลกรัม
เปลือกสับประรด----------------------1—กิโลกรัม
การหมัก ส่วนผสมในถังมีฝาปิด 7-15 วันหรือนานกว่านี้ยิ่งดี
การใช้ นำน้ำหมัก 1 ส่วนผสมน้ำ 500 ส่วน ฉีดหรือรดเช้า-เย็น แตกใบอ่อน
ใบพืชจะงามสมบูรณ์ ใหญ่ ยาว
1.3 การให้น้ำ สม่ำเสมอเพื่อชักนำให้มังคุดแตกใบอ่อนมาแข็งแรงสมบูรณ์
1.4 กำจัดโรคและแมลงตามความเหมาะสม ในช่วงการแตกใบอ่อน ได้แก่เพลี้ยไฟ หนอนคืบ และหนอนชอนใบ
2.การเตรียมความพร้อมเพื่อการออกดอก (ก่อนฤดู)
ประมาณเดือนสิงหาคม- กันยาน ชักนำให้แตกใบอ่อน ใช้ นำ้หมัก ฮอร์โมน เอ็มไซด์ 1 สูตรเร่งการแตกใบหลังใอ่อนเพสลาด ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่ ฟอสฟอรัส และโปแตสเซี่ยมสูงเช่น ขี้ค้างคาว 6-10-2.4 หรือขี้หมู2.69 -3.24 - 1.12 หรือขี้ไก่ 2.59-1.69-2.29(N-P-K)
3.หลังจากมังคุดมีเตรียมความพร้อมต้นมังคุดมาสมบูรณ์ดีแล้ว ในช่วงปลายฤดูฝนประมาณปลายเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน
3.1 ทำการกวาดโคน เอาใบแห้งออก และกำจัดวัชพืชใต้ทรงพุ่มออกให้หมด
3.1ในที่ดอน หยุดการให้น้ำเพื่อดินแห้ง ใบมังคุดลู่สลด ก้านใบชักร่อง
3.1 สำหรับมังคุดในร่องสวน ให้ทำการกักน้ำ เพื่อดินแห้ง ใบมังคุดลู่สลด ก้านใบชักร่องเช่นเดียวกัน
4. การขึ้นน้ำเพื่อกระตุ้นให้มังคุดออกดอก
หลังจากการงดน้ำหรือกักน้ำจนกระทั่งใบมังคุดลู่สลด ก้านใบชักร่องแล้ว ควรฉีดพ่นนำ้หมัก ฮอร์โมน เอ็มไซด์ 2สูตรเร่งการออกดอก ติดผล เกสรแข็งแรงสูตรข้างท้ายนี้
มังคุดในร่องสวน ปล่อยน้ำเข้าร่องสวนให้ท่วมระดับปลายรากก็พอแล้ว และให้น้ำใต้ทรงพุ่มทางสายยางหรือให้ทางเรือรดน้ำ
ส่วนมังคุดในที่ดอน ให้เปิดน้ำทางหัวเหวี่ยง หรือมินิสปริงเกอร์ ต่อเนื่อง2-3 ครั้งช่วงที่ให้น้ำให้หมั่นสังเกต ก้านใบมังคุดเดิมที่เคยชักร่องกลับมาเต่งเหมือนเดิม ตาดอกที่ซ่อนอยู่ใต้โคนก้านใบคู่ปลายยอดจะแสดงอาการบวมเป่งและอ้าออกให้ทำการให้น้ำต่อไปเรื่อยๆ จนมังคุดแทงดอกออกมาให้เห็นดอกซึ่งมีกลีบใบคู่ ปลายมีสีแดงหุ้มดอกไว้มองเห็นคล้ายก้ามปู ชาวสวนมักจะเรียกระยะนี้ว่า ระยะ ก้ามปู หรือปากนกแก้ว ซึ่งต่อไปก้ามปูจะพัฒนาต่อไปเป็นดอกมะเขือพวง
น้ำหมัก ฮอร์โมน เอ็มไซด์ 2สูตรเร่งราก ดอก ผล
น้ำเอ็มไซด์-----------------------------1 —ลิตร
น้ำตาล---------------------------------1—กิโลกรัม
น้ำมะพร้าว----------------------------5- ลิตร(น้ำมะพร้าวห้าวตลาด โรงขูด)
กล้วย-----------------------------------1—กิโกรัม
ฟักทอง ------------------------------1—กิโลกรัม
มะละกอ--------------------------------1–กิโลกรัม
การหมัก ส่วนผสมในถังมีฝาปิด 3-7 วันหรือนานกว่านี้ยิ่งดี
การใช้ นำน้ำหมัก 1 ส่วนผสมน้ำ 500 ส่วน ฉีดพ่น 2ครั้ง /สัปดาห์ในช่วงกำลังออกดอกใหม่ช่วยให้ติดดอกออกผลดี และเป็นผลแล้ว ฉีดพ่นจะช่วยให้ผลใหญ่ สมบูรณ์


แนวการทำทุเรียนนอกฤดูอินทรีย์
การทำใบอ่อนครั้งที่1
1.ตัดแต่งกิ่ง
2.ใช้ปุ๋ย อินทรีย์ ได้แก่ปุ๋ยคอกที่ได้จากการเลี้ยงตามธรรมชาติ ไม่ใช้โซดาไฟ หรือสารเคมีอื่นใดมาทำความสะอาดโรงเรือนเลี้ยงสัตว์สำหรับปุ๋ยมูลสัตว์ที่ได้จากธรรมชาติยิ่งปลอดภัยมากและ เนื้อปุ๋ย(์N-P-K)สูงที่คือขี้ค้างคาว รองลงมาได้แก่ ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า ขี้ช้าง
ส่วนปุ๋ยหมัก ที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ จะเป็นการหมักเปียก หรือหมักแห้ง ขึ้นกับวัสดุตั้งต้นในการทำปุ๋ยปุ๋ยหมักเป็นอะไรที่ไม่มีสูตรตายตัว ใครใกล้วัตถุดิบก็เอาอย่างนั้น ของเหลือใช้จากอุสาหกรรมเกษตร กากปาล์ม ทะลายปาล์ม กากมันกากถั่ว กากอ้อย กากน้ำตาล กากปลา พืชสดตระกูลถั่ว เศษพืชฯผสมหลายอย่าง โดยใช้สารเร่ง พด. หรือ EM อาจเติม
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อาจจะใช้ในรูปของปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก โดยตรง หรือนำมาหมักรวมกันระหว่างวัสดุจะใช้ทำปุ๋ยหมัก นำมาผสมกับปุ๋ยคอกหรือมูลสัตว์ หมักด้วยสารเร่ง พ.ด. ส่วนน้ำหมักคงมีสูตรมากมายใครจะใส่อะไรเป็นวัตถุตั้งต้น ถ้าเน้นให้ได้ไนโตรเจน ให้ใช้วัตถุดิบตั้งต้นเป็นโปรตีนจาก สัตว์ กากถั่วหรือใบพืชฯ แต่ต้องทางคาร์บอน เพื่อเสริมสร้างพลังงาน เน้นแป้ง หรือ ผลไม้ หรือหัวพืชฯ (ก่อนทำคงต้องวิเคราะห์ว่าเราจะต้องปุ๋ยหมักประเภทไหน และต้องหาวัตถุดิบชนิดไหนมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นกัน)
คงไม่ใช่มีแค่น้ำหมัก ปุ๋ยหมัก ดินผสมอินทรีย์ และวัสดุเพาะชำอินทรีย์
การกระตุ้นให้แตกใบอ่อน ควรใช้น้ำหมัก ฮอร์โมน เอ็มไซด์ 1 สูตรเร่งใบ
การทำทุเรียนนอกฤดูต้องทำให้แตกใบอ่อน3ครั้ง แต่ละครั้งใช้หลักการเดียวกับครั้งที่1
การแตกใบอ่อนครั้งที่3ปรัะมาณ เดือน กันยายน แล้วระยะ เพสลาดใหปุ๋ยหลังใอ่อนเพสลาด ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่ ฟอสฟอรัส และโปแตสเซี่ยมสูงเช่น ขี้ค้างคาว 6-10-2.4 หรือขี้หมู2.69 -3.24 - 1.12 หรือขี้ไก่ 2.59-1.69-2.29(N-P-K) เพื่อการสร้างตาดอก เมื่อใบแก่พร้อม มีการสร้างไข่ปลา ให้ฉีดใช้น้ำหมัก ฮอร์โมน เอ็มไซด์ 2 สูตรเร่งดอก ราก ผล ฉีดพ่น2 ครั้ง/ สัปดาห์ช่วยการออกดอกดีขึ้น

สารอินทรีย์กำจัดศัตรูพืช
ท่านสามารถ คิดทำน้ำสะกัดอินทรีย์กำจัดศัตรูพืช จากว่านน้ำ โล่ติ๊น สะเดา ฯ
น้ำสะกัดจากเปลือกมังคุดใช้ป้องกำจัดเชื้อราได้
ว่านน้ำ มีฤทธฺ์ในทางกำจัดแมลง และเชื้อราได้เช่นเดียวกัน
โล่ติ๊น สามารถกำจัดเพลี้ย และหนอนได้ดี
สะเดาหรือสารสะกัดจากสะเดา กำจัดแมลง โดยไปขัดขวางขบวนการลอกคราบของหนอน และหนอนก็ตายไป
เชื้อราไตโครเดอรมา จะกำจัดเชื้อราไฟท็อป ราเขียว เมธาไรเซียม ควบคุมแมลง ด้วงปีกแข็ง
เชื้อราบิวเวอร์เรีย สามารถใช้กำจัด แมลง ปากกัดและปากดูด
ยังอีกหลายชนิด คงต้องไปค้นคว้ากันเพิ่มเติมนะครับ
สิ่งที่นำเสนอต่อไปนี้เป็นคล้ายฮอร์โมนที่ช่วย กระตุ้นการเจริญเติบโตที่มาจากอินทรีย์

 1. น้ำหมัก ฮอร์โมน เอ็มไซด์ 1 สูตรเร่งใบ
  น้ำเอ็มไซด์-----------------------------1 —ลิตร
  น้ำตาล---------------------------------1—กิโลกรัม
  น้ำ------------------------------------- 10- ลิตร
  ผักบุ้ง-----------------------------------1—กิโกรัม
  ผักกาดหอม----------------------------1—กิโลกรัม
  ใบมันเทศ-------------------------------1–กิโลกรัม
  เปลือกสับประรด----------------------1—กิโลกรัม
  การหมัก ส่วนผสมในถังมีฝาปิด 7-15 วันหรือนานกว่านี้ยิ่งดี
  การใช้ นำน้ำหมัก 1 ส่วนผสมน้ำ 500 ส่วน ฉีดหรือรดเช้า-เย็น
  ใบพืชจะงามสมบูรณ์ ใหญ่ ยาว
 2. น้ำหมัก ฮอร์โมน เอ็มไซด์2 สูตรเร่งราก ดอก ผล
  น้ำเอ็มไซด์-----------------------------1 —ลิตร
  น้ำตาล---------------------------------1—กิโลกรัม
  น้ำมะพร้าว----------------------------5- ลิตร(น้ำมะพร้าวห้าวตลาด โรงขูด)
  กล้วย-----------------------------------1—กิโกรัม
  ฟักทอง ------------------------------1—กิโลกรัม
  มะละกอ--------------------------------1–กิโลกรัม
  การหมัก ส่วนผสมในถังมีฝาปิด 3-7 วันหรือนานกว่านี้ยิ่งดี
  การใช้ นำน้ำหมัก 1 ส่วนผสมน้ำ 500 ส่วน ฉีดพ่น 2ครั้ง /สัปดาห์ในช่วงกำลังออกดอกใหม่ช่วยให้ติผลดี และเป็นผลแล้ว ฉีดพ่นจะช่วยให้ผลสมบูรณ์ ใหญ่เติบโตเร็ว คุณภาพดี
 3. น้ำหมัก ฮอร์โมน เอ็มไซด์3 สูตรเร่งใบ ดอก ราก ผล
  น้ำเอ็มไซด์-----------------------------1 —ลิตร
  น้ำตาล---------------------------------1—กิโลกรัม
  หัวปลา---------------------------------2—กิโลกรัม
  น้ำ--------------------------------------5----ลิตร
  เปลือกสับประรด----------------------1—กิโลกรัม
  น้ำมะพร้าว ----------------------------1–ลิตร
  การหมัก ส่วนผสมในถังมีฝาปิด 7-15วันหรือนานกว่านี้ยิ่งดี
  การใช้ นำน้ำหมัก 1 ส่วนผสมน้ำ 500 ส่วน ฉีดพ่นเร่งราก ใบ ผล ดอก 2ครั้ง /สัปดาห์
 4. น้ำหมัก ฮอร์โมน เอ็มไซด์4 สูตรเร่งใบ ดอก ราก ผล****สูตร2
  น้ำเอ็มไซด์-----------------------------1 —ลิตร
  กากน้ำตาล-----------------------------1—ลิตร
  น้ำมะพร้าว ----------------------------1–ลิตร
  เปลือกสับประรด----------------------1—กิโลกรัม
  กากถั่วเหลือง --------------------------2- กิโลกรัม
  น้ำ --------------------------------------5 --ลิตร
  การหมัก หมักกากน้ำตาล น้ำมะพร้าว เปลือกสับประรด และน้ำเอ็มไซด์คนให้เข้ากัน 3 วัน หลังนั้น ใส่กากถั่วเหลือง และน้ำ ไปหมักต่ออีกในถังมีฝาปิด 2-3 เดือน
  ดมดูว่ามีกลิ่นเปรี้ยวฉุน คนดูว่ามีความหนืดของกากน้ำตาล ถ้าคนแล้วไม่หนืด แต่มีกลิ่นฉุนก็นำมาใช้ได้
  การใช้ นำน้ำหมัก 1 ส่วนผสมน้ำ 500 ส่วน ฉีดพ่นเร่งราก ใบ ผล ดอก 2ครั้ง /สัปดาห์
  ที่มา: พเยา เนียะแก้ว สวนไม้ผลอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
  ที่เสนอมาพอเป็นตัวอย่าง และแนวทางใครชอบสูตรไหนก็ลองเอาไปหมักใช้ดู น้ำเอ็มไซด์ สอบถามและหาซื้อที่สำนักงานพัฒนาที่ดิน จังหวัด
  ที่ถามอะไรเหมาะตอบว่าเหมาะทั้งหมดครับ แต่ไม่ได้ผลเร็วและมีประสิทธิภาพสูงมาก ขึ้นกับวัสดุตั้งต้นในการหมัก
3 Likes

ขอบคุณมากครับ น่าสนใจ