ขนุนพันธุ์ต่างๆจะเรีมออกดอกเดือนไหนครับ

ขนุน​พันธุ์​ต่าง​ๆ​จะเรีมออกดอกเดือน​ไหนครับ

ช่วงทวาย ตั้งแต่ กรกฎาคม -สิงหาคม และช่วงปี ธันวาคม -มกราคม

ตามอาจารย์มนูเลยครับ

ตามคำตอบบนเลยครับ ดูแลดีๆ ตอนออกผลจะได้ลูกใหญ่ๆ