ขนุนปลูกใหม่ครับจะติดดอกอีกปีและจะติดเดือนำไหน

ขนุน​ปลูก​ใหม่​ครับจะติดดอกอีกปีและจะติดเดือนำไหน​

3 Likes

3-5ปีแล้วพันธ์ุเบาออกผลเร็ว เช่น ทวายปีเดียว หอยโข่ง เดือนที่ออกอาจออกทวายช่วงทวาย ตั้งแต่ กรกฎาคม -สิงหาคม และช่วงปี ธันวาคม -มกราคม

1 Like

ตอนกิ่งมาหรือป่าวครับ ถ้าตอนกิ่งอาจจะติดลูกเร็วกว่า

1 Like

มีเทคนิคการตอนมัยครับ