ปลูกมะเขือค่ะมีหนอนกินใบและดอกค่ะต้าไม่สวยเลยแก้ยงไงค่ะ

ปลูกมะเขือค่ะมีหนอนกินใบและดอกค่ะต้าไม่สวยเลยแก้ยงไงค่ะ

หนอนเจาะดอกมะเขือ มะละกอ ชวนชม ชบา มะลิ เป็นหนอนแมลงวันหรือแมลงบั่ว ตัวแก่คล้ายยุงขนาดใหญ่ วางไข่ตอนดอกตูมหนอนฟักเจาะกินภายในจนหนอนโตเต็มที่จะดีดตัวเข้าดักแด้ในดิน การจัดการควรใช้วิธีผสมผสาน
1.วิธีกล เด็ดดอกที่มีการทำลายและดอกที่ร่วงลงดินไปเผาทำลาย
2.การใช้สารเคมี
-สารกลุ่ม1 ไดอะซินอน60%EC โพรฟีโนฟอส 50%ECไตรอะโซฟอส 40%ECโพรไทโอฟอส50%EC
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล 5%SC 80%WG
-กลุ่ม 3แลมบ์ดาไซฮาโลทริน 2.5%EC 2.5%CSเดลทาเมทริน3%EC
-กลุ่ม4อะซีทามิพริด20%SP อิมิดาโคลพริด10%SL 35%SC 70%WG ไทอะมีทอกแซม25%WG
-กลุ่ม6อะบาเมกติน1.8%EC อีมาเมกติน5%WG 5%SG
-สารผสมสำเร็จรูปกลุ่ม4+3อิมิดาโคลพริด+ไบเฟนทริน20+5%SC ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน14.1+10.6%ZC
-สารผสมกลุ่ม4+6 ไทอะมีทอกแซม+อะบาเมกติน 7.2+3.6%SC
-สารผสมกลุ่ม28+6คลอแรนทรานิลิโพรล+อะบาเมกติน4.5+1.8%SC

1 Like

ลองใช้น้ำหมักสมุนไพรไล่ค่ะ สะเดาหมักพ่นเลย พอไล่ได้อยู่ค่ะ ถ้าเป็นไปได้ลองส่งรูปมาให้ดูนะคะว่าเป็นหนอนอะไร

1 Like