ดำที่ก้านมะม่วงกิมหงษ์ เกิดจากอะไรครับ มีผลต่อลูกมะม่วงใหมครับ

ดำที่ก้านมะม่วงกิมหงษ์ เกิดจากอะไรครับ มีผลต่อลูกมะม่วงใหมครับ

3 Likes

เกิดจากเพลี้ยจักจั่น เข้ามากินช่อดอกมะม่วงแล้วขับถ่ายใว้ ทำให้เกิดราดำ ท่ามีเยอะจะทำให้พืชสังเคราะห์แสงไม่เติมที่ หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วให้ตัดแต่งกิ่งมะม่วง ที่ราดำเข้าทำลาย แล้วรักษาใบชุดแรกให้ดีที่สุด

1 Like