ต้นกล้าเพกา ลักษณะของใบเป็นแบบนี้เกิดจากอะไร สามารถลงปลูกได้ไหมคะ

ต้นกล้าเพกา ลักษณะของใบเป็นแบบนี้เกิดจากอะไร สามารถลงปลูกได้ไหมคะ