นาปีทุ่งกุลาฯ เริ่มเอาปอเทืองมาว่านตอนนี้ยังทันไหมครับ เห็นชาวบ้านเริ่มเตรียมแปลงว่านข้าวกันแล้ว

นาปีทุ่งกุลาฯ เริ่มเอาปอเทืองมาว่านตอนนี้ยังทันไหมครับ เห็นชาวบ้านเริ่มเตรียมแปลงว่านข้าวกันแล้ว

1 Like

ถ้าจะปลูกจนถึงช่วงออกดอกพร้อมไถกลบก็ประมาณสองเดือน อาจจะต้องนับวันดูว่าปลูกข้าวช้าไปมั้ย ซึ่งในความคิดเห็นผม กว่าจะได้ปลูกก็เกือบปลายมิถุนาแล้ว อาจจะช้าไปครับ

ขอบคุณครับ