เชียงใหม่มีที่ไหนปลูกอ้อยน้ำคั้นบ้าง

เชียงใหม่มีที่ไหนปลูกอ้อยน้ำคั้นบ้าง