ช่วยแนะนำเกี่ยวกับการใช้เวนจูรี่ด้วยคับ

ช่วยแนะนำเกี่ยวกับการใช้เวนจูรี่ด้วยคับ

3 Likes

เวนจูรี่คือการจ่ายปุ๋ยผ่านน้ำใช่ไหมครับ ขอเกาะ กำลังสนใจครับ

1 Like

การปล่อยปุ๋ยไปกับน้ำในระบบน้ำหยด ผ่านวาล์ว เวนจูรี่ ระบบนี้ไม่ใช้ไฟฟ้า แต่อาศัยแรงดูดของน้ำช่วยพาสารละลายปุ๋ยไปด้วยกับน้ำ
บางสวนใช้ปั๊มน้ำปล่อยน้ำผ่านหัวเหวี่ยงมินืสปริงเกอร์ สามารถดูดสารละลายปุ๋ยดูดผ่านท่อน้ำก่อนเข้าปั๊ม แล้วผสมไปกับน้ำเหมือนกัน มันเป็นการให้น้ำคนละแบบ

1 Like