กำลังปลูกหน่อไม้ฝรั่งคะ ช่วยแนะนำวิธีที่ทำให้ผลผลิตดี โตเร็วทีคะ

กำลังปลูกหน่อไม้ฝรั่งคะ ช่วยแนะนำวิธีที่ทำให้ผลผลิตดี โตเร็วทีคะ

2 Likes

ผลผลิตหน่อไม้ฝรั่งจะดีนอกจากการดูแลแล้วยังขึ้นอยู่กับ พันธุ์และการเก็บเมล็ดมาปลูก พันธุ์ที่ปรับตัวในเมืองไทยแล้วคือ “บล็อก อิมพรูฟ” ส่วนการเก็บเมล็ดนั้นควรเก็บเมล็ดจกต้นกระเทย เพราะมีแนวโน่มที่จะเพาะได้ต้นกระเทยสูง เพราะต้นกระเทยให้หน่อสม่ำเสมอหากบำรุงดีๆ จะได้หน่อ เอ เกือบทั้งหมด เพศผู้หน่อออกบ่อย แต่จะได้หน่อ หนวดมังกร อย่างมากก็เกรด ซี เพศเมียหน่อจะออกน้อยแต่หน่อจะใหญ่ส่วนมากได้เกรด เอ … ระยะปลูกนักวิชาการแนะนำ 50 ซม. ในแถวเดียวกัน เกษตรกรปฏิบัติ 30 ซม. ในแถวเดียวกัน อันนี้เลือกเอานะครับ … ไว้ต้นต่อกอ ปกติไว้ 5 ลำ ต่อกอ…พักต้น 1 เดือนเก็บ 2 เดือน แต่บางที่จะพักต้นตอนราคาตกแล้วเก็บตอนราคาสูง … ประเมินหากต้นเริ่มโทรมลงมากก็พักต้นได้…ระหว่างการพักต้นทะลายแปลงให้เหง้าได้อากาศ ใส่ปุ๋ยบำรุงให้ดีก่อนเริ่มให้หน่อใหม่ … เขาชอบดินรวนซุยระบายน้ำง่าย…โรคระวังโรคทางดิน และใบเทียมร่วง

2 Likes

วิธีการปลูกหน่อไม้ฝรั่งให้โตเร็ว
การเตรียมพื้นที่
1.ตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อทำการปรับสภาพดิน
2.ไถดะ ผาน 3 ตากดิน 10-15 วัน
3.ไถหรือพรวนดินผาน 7ใส่ปูนตามค่าการวิเคราะห์และปุ๋ยคอกเก่า 2.0 ตัน
4 ทำแปลงปลูกเป็น ร่องเนินหลังเต่าสูง50เซนติเมตร ร่องกว้าง2.0เมตร เพื่อให้ดินระบายนน้ำดี รากหน่อไม้ฝรั่งสามารถชอนไชไปหาอาหารสะดวกหน่องอกได้สะดวก และแลกเปลี่ยนประจุกับอากาศ อีกลดปัญหาโรคโคนเน่า เหี่ยว
5.กำหนดระยะปลูกระหว่างต้น 50 เซนติเมตร ระหว่างแถว 1.50 เมตร ปลูกได้ 2แถว
6.การเตรียมแปลงเพาะกล้าสำหรับการปลูก 1ไร่ ใส่ปุ๋ยคอกเก่า 30 อินทรีย์ ปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 0.5 กิโลกรัมปูนขาว 1กก.
7. การให้ปุ๋ย
7.1หลังต้นกล้าอายุ 2เดือน ใส่ปุ๋ย 21-0-0 อัตรา30 กิโลกรัมต่อไร่
7.2หลังต้นกล้าอายุ 3เดือน ใส่ปุ๋ย 15-15-15อัตรา30 กิโลกรัมต่อไร่
7.3ใส่ทุกๆเดือน ต่อๆไปครบ 9 เดือน
6เดือนทำราวพยุงต้น2แถวและตัดแต่งกอเหลือต้นแม่ 4-5 ลำ
ช่วงเก็บเกี่ยว เดือนที่8-10
เดือนที่ 11ช่วงพักต้นถอนต้นแก่หรือโทรมออกเหลือต้นสมบูรณ์4-5ต้น ให้ปุ๋ยอินทรีย์ 0.5 -1.0ตันปุ๋ยเคมี 12-24-12 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่
8.ปัจจัยสำคัญก็คือโรคและแมลง ได้แก่ เพลี้ยไฟ หนอนกระทู้หอม กระทู้ผัก หนอนสมอฝ้าย
โรคลำต้นไหม้ โรคเน่าเปียก

3 Likes

ขอบคุนทุกคำแนะนำคะเด่วจะมาอัพเดทต้นนะคะ