เรียกว่าตัวอะไร ครับ แล้วจะกำจัดได้ยังไง รบกวนอาจารย์ด้วยครับ

เรียกว่าตัวอะไร ครับ แล้วจะกำจัดได้ยังไง รบกวนอาจารย์ด้วยครับ

3 Likes

เพลี้ยไก่แจ้ครับใช้อิมิดาโคลพริดหรือฟิโนบูคาร์บฉีดให้ทั่วพ่มครับแต่ถ้าจะให้ตายทันทีต้องไซเพอร์เมทรินครับเพราะเป็นยาน็อก

การจัดการเพลี้ยไก่ฟ้าหรือเพลี้ยไก่แจ้ เป็นแมลงปากดูด เจาะดูดกินน้ำเลี้ยงที่ใบ และอาจมีเชื้อราเข้าแทรกตามรอยแผล ใช้วิธีผสมผสาน ดังนี้
1.ตัดใบและยอดที่พบมากไปทำลายจะลดการทำลายได้มาก เพราะการพ่นสารเคมีไม่ 100%
2.พ่นสารปิโตรเลียมออยหรือไวท์ออย
3.ใช้สารเคมี
-กลุ่ม1พิริมิฟอสเมทิล ไดอะซินอน โอเมโทเอต
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3แลมบ์ดาไซฮาโลทริน เดลทาเมทริน ไบเฟนทริน
-กลุ่ม4 อิมิดาโคลพริด ไทอะมีทอกแซม ไดโนทีฟูแรน อะซีทามิพริด
-กลุ่ม6 อะบาเมกติน อีมาเมกติน
-กลุ่ม 9ไพมีโทรซีน
-กลุ่ม 15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
-กลุ่ม16 บูโพรเฟซีน
-กลุ่ม23 สไปโรมีไซเฟน สไปโรเตตระแมต

1 Like