มันสัมปะหลังใบด่างหงิกมียารักษาใหมครับ

มันสัมปะหลังใบด่างหงิกมียารักษาใหมครับ

1 Like

ขอเดาว่าเป็นโรคใบด่าง ถ้าเป็นโรคแล้วคงรักษาไม่ได้ครับ ต้องทำลายทิ้ง

๑.ต้นที่เป็นโรคใบด่างเนื่องจากไวรัสแล้ว ไม่สามารถรักษาได้ ต้องรีบกำจัดออกจากแปลงปลูก เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งกระจายโรคไปยังต้นอื่นที่ยังถูกเชื้อเข้าทำลาย
๒. กำจัดแมลงพาหะ ของโรคใบด่างของมันสำปะหลัง ได้แก่ แมลงหวี่ขาวยาสูบ เพื่อรักษาต้นที่ยังไม่ถูกเชื้อเข้าทำลาย

คอยระวังแมงหวี่ยาสูบครับ พวกนี้เป็นพาหะ

โดนไวรัสแล้วต้องทำลายอย่างเดียว เตรียมดินกำจัดเชื้อแล้วปลูกใหม่ สู้ๆคับ