ตอนนี้ผมกำลังจะปลูกหมอดอกมี ตลาดรับซื้อไหมครับ

ตอนนี้ผมกำลังจะปลูกหมอดอกมี ตลาดรับซื้อไหมครับ