ใครพอจะมีวิธีปรุงดินไหมครับ

ใครพอจะมีวิธีปรุงดินไหมครับ

แนะนำให้เอาดินไปตรวจที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเลยค่ะ จะได้รู้ว่าดินเราเป็นกรดเป็นด่างอะไรเท่าไหร่ ถึงจะเริ่มปรับปรุงดินได้ถูกทางค่ะ หรือถ้าจะเริ่มตอนนี้เลยก็ลองปลูกปอเทืองให้ออกดอกแล้วไถกลบเพื่อทำเป็นปุ๋ยพืชสดค่ะ เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ดิน