ใบร่วงแบบนี้แก้ไขยังไงครับหรือไม่รอดแล้ว

ใบร่วงแบบนี้แก้ไขยังไงครับหรือไม่รอดแล้ว

ไม่เห็นรูป ขอดูรูปหน่อยค่ะ