ขอถามผู้รุ้ว่าเราจะกำจัดผักบุ้งในนา จ้องใช้ยาตัวไหนครับ

ขอถามผู้รุ้ว่าเราจะกำจัดผักบุ้งในนา
จ้องใช้ยาตัวไหนครับ

1 Like

สางขึ้นมาวางบนคันนาก็ตายแล้วคับพี่ ลดการใช้ยาคับ

1.พ่นยาคุมที่ได้วัชพืชใบกว้าง เช่น ออกซาไดอะกิล2.พ่นยาฆ่า+ยาคุม ที่ได้ใบกว้าง เช่น 2,4-ดี+ออกซาไดอะซอน
หรือ2,4-ดี+บิวทาคลอร์