ตอนนี้อยากใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด อยากได้พืชที่ปลูกแล้วไม่ต้องดูแลมากเพราะปัญหาขาดน้ำด้วย ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

ตอนนี้อยากใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด อยากได้พืชที่ปลูกแล้วไม่ต้องดูแลมากเพราะปัญหาขาดน้ำด้วย ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

3 Likes

1.ที่ดินอยู่ที่ไหนครับ?
2 พืชที่ทนแล้งมากหน่อย ดูแลน้อย มะขามเปรี้ยว ขนุน มะม่วง แก้วมังกร แต่อย่างต้องปลูกใน 1 ฤดูฝนเพื่รากพืชจะยาวที่ทนทานในช่วงฤดูแล้ง ต่อไป

1 Like

ที่ดินอยู่ แม่ฮ่องสอนค่ะ ดินสภาพดีแต่ค่อนข้างติดขัดเรื่องน้ำค่ะ

ลองปลูกไม้ยืนต้นไว้ใช้สอยมั้ยครับ พวกสัก พะยุง ไม่ต้องดูแลมากเท่าไม้ผล

ขุดสระเก็บน้ำได้ไหมคะ ถ้ามีสระน่าจะทำให้ปลูกพืชชนิดอื่นได้อีกเยอะเลย