ไม้ฟอกอากาศ ไม้ใบ ไม้มงคล ปลายใบไหม้ควรทำอย่างไรครับ

ไม้ฟอกอากาศ ไม้ใบ ไม้มงคล ปลายใบไหม้ควรทำอย่างไรครับ