อาการโดนเพลี้ยแป้งกับเพลี้ยหอย ขอคำแนะนำ การดูแล และยาฉีดพ่นด้วยครับ ส้มเขียวหวาน

อาการโดนเพลี้ยแป้งกับเพลี้ยหอย ขอคำแนะนำ
การดูแล และยาฉีดพ่นด้วยครับ ส้มเขียวหวาน

3 Likes

การจัดการเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอยใช้วิธีผสมผสานดังนี้
1.ตัดกิ่งและใบที่พบเพลี้ยมากไปเผาได้เลย จะลดจำนวนได้มาก เพราะตัวแม่ 1ตัว สามารถออกลูกได้ถึง 500-1000ตัว ถ้าเก็บไว้พ่นสารเคมีดีแค่ไหนก็ตายไม่หมด
2.พ่นสารปิโตรเลียมออยหรือไวท์ออย
3.ใช้สารเคมี
-กลุ่ม1พิริมิฟอสเมทิล ไดอะซินอน โอเมโทเอต มาลาไทออน โพรไทโอฟอส
-กลุ่ม4อิมิดาโคลพริด ไทอะมีทอกแซม ไดโนทีฟูแรน อะซีทามิพริด
-กลุ่ม6อะบาเมกติน
-กลุ่ม9ไพมีโทรซีน
-กลุ่ม15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
-กลุ่ม16บูโพรเฟซีน
-กลุ่ม23สไปโรมีไซเฟน สไปโรเตตระแมต
กรณีพ่นสารสูตรอื่นๆที่ไม่ใช่สูตร EC ควรบวกไวท์ออยหรือปิโตรเลียมออยจะเสริมประสิทธิภาพได้
หมายเหตุช่วงที่พบเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอยระบาดควรงดพ่นสารกลุ่ม2ฟิโพรนิล และกลุ่ม3ไพรีทรอยด์ เช่น ไซเพอร์เมทริน เพราะจะทำให้เพลี้ยแป้งเพลี้ยหอยระบาดเพิ่มขึ้น

3 Likes

ขอบคุณมากๆครับ คุณสุเทพ สหายา
ผมคนรุ่นใหม่ จะช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำกับชาวสวนส้มเขียวหวานนะครับผม