ยาร้อนผสมยาเย็นได้ใหมครับ

ยาร้อนผสมยาเย็นได้ใหมครับ

1 Like

ผสมได้ครับ แต่ไม่ควรใช้ยาร้อนกับช่วงออกดอก

1 Like

กรณีต้องการผสมสารหลายชนิดให้ลองผสมในขวดน้ำหรือเหยือกน้ำ โดยคำนวณอัตราลดลงตามส่วนของน้ำที่จะผสม
1.ใส่น้ำครึ่งขวด
2.เติมสารตัวที่ 1 เขย่าให้ละลายน้ำ
3.ใส่สารตัวที่ 2 เขย่าอีกรอบ ตั้งทิ้งไว้ 15นาที ถ้าไม่ตกตะกอน แยกชั้น แสดงว่ายาเข้ากันได้ทางกายภาพ แต่ถ้าตกตะกอนยาเสื่อมแล้ว ถ้าต้องการผสมตัวที่ 3 4ก็ทำได้ โดยแต่ละครั้งที่เติมสารต้องตั้งทิ้งไว้ 15นาที
4.นำสารผสม ไปลองพ่นพื้นที่ขนาดเล็ก ประมาณ 3วัน หากไม่เกิดพิษกับพืช เช่น ใบไม่ไหม้ ดอกไม่ร่วง สามารถนำไปใช้แปลงใหญ่ได้
ลำดับการใส่สาร
1.สูตรของแข็ง WG WP SG SP
2.สูตรของแข็งบดละเอียดละลายในน้ำ เช่น SC ZC F
3.สูตรของเหลวละลายในน้ำ SL
4.สูตรที่มีน้ำมัน EW OD ME
5.สูตร EC เป็นลำดับสุดท้าย

2 Likes

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ