จากไข่มาเป็นลูกไก่น้อยน่ารัก ฟาร์มของเราเป็นฟาร์มไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ จะมาคอยแชร์วิธีการเลี้ยงไก่อย่างไรให้ง่ายและให้

จากไข่มาเป็นลูกไก่น้อยน่ารัก ฟาร์มของเราเป็นฟาร์มไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ จะมาคอยแชร์วิธีการเลี้ยงไก่อย่างไรให้ง่ายและให้รอด ยินดีตอบทุกข้อสงสัยกับการเลี้ยงไก่บ้านหรือไก่พื้นเมืองครับ

2 Likes