สนใจเลี้ยงปลาสลิด ในบ่อปูน ขอคำแนะนำด้วยครับ

สนใจเลี้ยงปลาสลิด ในบ่อปูน ขอคำแนะนำด้วยครับ