อยากทำธุระกิจขายต้นไม้มีอะไรแนะนำไหมค่ะ

อยากทำธุระกิจขายต้นไม้มีอะไรแนะนำไหมค่ะ

4 Likes

ไม้อะไรหรือ ไม้ประดับหรือพันธุ์ไม้ผล ถ้าไม้ประดับจะขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจเพราะคนซื้อไปแค่ตกแต่งบ้าน แต่ถ้าไม้ผลคือการซื้อเพื่อการลงทุน อาจจะยังพอไปได้เรื่อยๆ