พริกเน่าก่อนสุกแดง แก้ไขยังไงครับ

พริกเน่าก่อนสุกแดง แก้ไขยังไงครับ

5 Likes

โรคกุ้งแห้งค่ะ​ หาแคลเซียม
โบรอนฉีดค่ะ

2 Likes