ใครพอมีความรู้ เรื่องเน่าคอดิน รากเน่า ต้นเน่า ใครมียาดีบอกต่อหน่อยครับทุเรียนรากเน่าเกือบ30ต้น รักษาจนเหนื่อยละครับครับ

ใครพอมีความรู้ เรื่องเน่าคอดิน รากเน่า ต้นเน่า ใครมียาดีบอกต่อหน่อยครับทุเรียนรากเน่าเกือบ30ต้น รักษาจนเหนื่อยละครับครับ

2 Likes

โรครากเน่าโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อราในดิน ไฟทอปทอร่า นั้น การใช้สารเคมีต่างๆเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายทาง แต่อย่างไรก็ต้องกระทำ ในขณะเดียวกันต้องจัดการกับแหล่งแหร่เชื้อต้นทางด้วย โดยการใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์

กรณีที่มีโรครากเน่าโคนเน่าเกิดแล้ว

๑. ถากแผลที่มีอาการออกให้หมด ป้ายแผลด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราสำหรับราชั้นต่ำ* หรือ

๒. ฉีดเข้าต้นด้วย สารฟอสฟอนิก เอซิด หรือ ฟอสฟอรัส เอซิด

๓. พ่นส่วนบนต้นด้วย สารฯสำหรับเชื้อราชั้นต่ำ*

๔. หว่านรอบโคนด้วย เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ไตรโคเดอร์ม่า ผสม ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก และรำข้าว อัตรา ๑ : ๕๐-๑๐๐ : ๔-๕ กก.

สำหรับต้นที่ยังไม่แสดงอาการ ควรปฏิบัติตามข้อ ๔ เพื่อไปยับยั้งการะัฒนาของเชื้อในดิน ก่อนที่จะเข้าทำลาทยต้นทุเรียน