ที่สวนยุงเยอะครับ ปลูกอะไรไล่ยุงดี

ที่สวนยุงเยอะครับ ปลูกอะไรไล่ยุงดี

ตะไคร้หอมเลยค่ะ แต่หลักๆต้องไปคอยดูแหล่งน้ำค่ะ