ตอนนี้ผมเจอปัญหาหนอนเจาะลงในยอดอ่อนข้าวโพดไประมาณ14วันใช้ยาตัวไหนดีครับ

ตอนนี้ผมเจอปัญหาหนอนเจาะลงในยอดอ่อนข้าวโพดไประมาณ14วันใช้ยาตัวไหนดีครับ

4 Likes

ี่บ้านใช้ตัวนี้คะ

ขอบคุณครับ

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ตัวพ่อแม่เป็นผีเสื้อกลางคืน วางไข่เป็นกลุ่มแต่กลุ่มมีไข่ 30-100ฟอง ตลอดชีวิต 1ตัววางไข่ได้ ประมาณ 1500-2000ฟอง วิธีการจัดการให้ใช้วิธีผสมผสาน ดังนี้
1.วิธีกล เก็บกลุ่มไข่ เก็บหนอนมาทำลายโดยเฉพาะหนอนที่ยังรวมตัวเป็นกลุ่ม หรือทำกับดักใช้กากน้ำตาลผสมน้ำอัตราส่วน 1:5 ใส่ขวดพลาสติกเจาะรูแขวนไว้ตามสวนตัวผีเสื้อกลางคืนจะมาดูดกินเหยื่อจมน้ำ
2.ใช้ชีวภัณฑ์ เชื้อบีที ที่เจาะจงกำจัดหนอนผีเสื้อ
3.ใช้สารสกัดจากพืช เช่น หางไหล สารสกัดจากเมล็ดสะเดา หรือฝักคูน
4.ใช้สารเคมี ฉีดลงกรวยยอด เช่น
-สารกลุ่ม1อะซีเฟต ไทโอไดคาร์บ หรือไตรคลอร์ฟอน
-สารกลุ่ม2ฟิโพรนิล
-สารกลุ่ม3เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
-สารกลุ่ม5สไปนีโทแรม
-สารกลุ่ม6อีมาเมกติน
-สารกลุ่ม13คลอร์ฟีนาเพอร์
-สารกลุ่ม15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
-กลุ่ม22อินดอกซาคาร์บ
-กลุ่ม28คลอแรนทรานิลิโพรล ฟลูเบนไดเอไมด์

2 Likes

ขอบคุณครับผม