ทำยังใงไห้ใด้ข้าวเต็มรวงไม่มีเม็ดลีบ

ทำยังใงไห้ใด้ข้าวเต็มรวงไม่มีเม็ดลีบ

2 Likes

ถ้าเป็นข้าวหอมมะลิ ช่วงตั้งท้องใส่ยูเรีย 46-0-0

1 Like

ปลูกพันธุ์อะไร ดินเหนียวหรือดินร่วน ปุ๋ยต่างกันอยู่

ช่วงใส่ปุ๋ยรอบแรกควรใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-8 สำหรับดินทราย หรือ 16-20-0 สำหรับดินเหนียว และรอบสองช่วงข้าวเริ่มตะตั้งท้อง ก็ 46-0-0 อย่างเดียวครับ

ถ้ารอบแรกเน้นใส่แต่ ยูเรีย 46-0-0 ลำต้นข้าวจะยืดสูง แต่จะไม่มี P ที่จะไปช่วยลำเลียงแร่ธาตุไปที่การสร้างรวง เม็ดเลยไม่เต็ม

หรือถ้าเม็ดลีบเยอะๆ อาจจะต้องดูครับ ว่าใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีด้วยไหม ใช้เมล็ดพันธุ์มานานเกิน 3 ฤดูกาล หรือยังครับ ถ้าเกินควรเปลี่ยนใช้ของที่กรมข้าวรับรองครับ

2 Likes