ขอสอบถามผู้รู้เรื่องพริกครับ อาการคือตอนกลางวันจะเหี่ยวเฉาตอนเย็นจะปกติโดยที่น้ำก็รดไม่ขาด เป็นปกติหรือไม่ครับ

ขอสอบถามผู้รู้เรื่องพริกครับ อาการคือตอนกลางวันจะเหี่ยวเฉาตอนเย็นจะปกติโดยที่น้ำก็รดไม่ขาด เป็นปกติหรือไม่ครับ

5 Likes

๑.ถ้าเหี่ยวเกือบทุกต้น หรือค่อนข้างมาก แสดงว่าน้ำไม่เพียงพอ เนื่องจากอากาศร้อน พืชสูญเสียน้ำมากต้องเพิ่มจำนวนครั้งในการให้น้ำ
๒. ถ้าเหี่ยวเพียง ๑-๒ ต้น อาจจะเป็นเพราะ เกิดโรคเหี่ยวเนื่องจากเชื้อ แบคทีเรีย ซึ่งจะเหี่ยวและฟื้นอยู่ประมาณ ๓-๕ วัน ก็จะเหี่ยวถาวร

1 Like