ข้าวโพดฟักอ่อนอายุ20วันพ่นยาฆ่าหญ้าและหนอน

ข้าวโพดฟักอ่อนอายุ20วันพ่นยาฆ่าหญ้าและหนอน https://stream.mux.com/xMv86he33PlsJKpx800HtyAfZ4zDPNT9Lpnx02EoLwfXo.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/c4ptzag62s.mp4&originalName=IMG_5370.MOV&muxAssetId=7CY63EBomSyi00hJx026902ngNiGN54o77UAxvSJewYxNg

3 Likes

แปลงนี้ช่วงแรกที่ปลูกได้ใช้ยาคลุมหญ้าไม๊ครับ… ปกติที่ผมปลูกมาก่อน ขึ้นร่องฟันปลา หยอดเมล็ด ให้น้ำ แล้วพ่นอาทราซีน เลยครับ… คลุมหญ้าได้ 45-60 วัน …ประกอบกับข้าวโพดฝักอ่อนในแปลงโตบังหญ้าด้านล่างไม่ให้ได้แดดทำให้ลูกหญ้าที่งอกมาไม่โตจนถึงการเก็บเกี่ยว…

ไม่ฉีดครับรอคุมฆ่าทีเดียว