ผมอยากลองปลูกข้าวโพดหวานเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่จะใช้ข้าวโพดพันธุ์อะไรและใช้เมล็ดพันธุ์กี่กิโล รบกวนขอความรู้ด้วยครับ ขอบคุณ

ผมอยากลองปลูกข้าวโพดหวานเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่จะใช้ข้าวโพดพันธุ์อะไรและใช้เมล็ดพันธุ์กี่กิโล รบกวนขอความรู้ด้วยครับ ขอบคุณครับ

3 Likes

ตอนนี้ทางเหนือใช้พันธุ์s1ครับ 1-2ก.กต่อไร่คับระยะห่างแถว80เซ็นติเมตรระยะห่างต้น40เซ็นครับ