ข้าวนาปรังแบบนี้เป็นโรคอะไรครับ

ข้าวนาปรังแบบนี้เป็นโรคอะไรครับ

4 Likes

โรค รา
ใช้บีเอส กำจัดรา

1 Like

รูปไกลไปหน่อย แต่ดูเหมือนโรคเมล็ดด่างครับ เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรา

1 Like