กล้วยพันธุ์ไหนที่ทนทานต่อโลกตายพรายที่สุดครับ

กล้วยพันธุ์ไหนที่ทนทานต่อโลกตายพรายที่สุดครับ

2 Likes

กล้วยน้ำว้าทุกสายพันธุ์ จักเป็นกลุ่มที่อ่อนแอ่อโรคมากที่สุด
กล้วยหอม โดยเฉพาะ กล้วยหอมเขียว ในช่วงที่มีการระบาดของโรคในระยะแรกๆ ถูกจัดไว้ในกลุ่มที่ทนทานต่อโรคมากที่สุด แต่ปัจจุบันนี้ เชื้อสาเหตุโรคตายพราย ได้เข้าทำลายทำความเสียหายแก่กล้วยหอมเขียวในหลายพื้นที่
ถ้าคิดจะปลูกกล้วย ไม่ว่าจะสายพันธุ์ใดก้ตาม เพื่อลดความเสียหายจากโรคตายพราย จะต้องเริ่มจากการป้องกันที่เหมาะสม
๑. หาหน่อกล้วยจากแหล่งที่ไม่มีการระบาดของโรคตายพราย
๒.ก่อนปลูกจุ่มหน่อกล้วยในสารฯป้องกันกำจัดโรคพืชกลุ่มรหัส 1 ( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล)กลุ่มรหัส 7 (คาบ๊อกซิน) กลุ่มรหัส 14 (เอทริไดอาโซล ควินโตซีน)
๓.รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
๔.เมื่อย้ายปลูกแล้ว หว่านรอบโคนด่้วย ด้วยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและรำข้าวอัตรา ๑: ๕๐-๑๐๐:๔-๕ กก.

1 Like

ขอบคุณครับ