ถ้าใชักระเบื้องพลาสติกมุงหลังคาโรงเรือนแทนพลาสติกจะดีหรือป่าวคะ

ถ้าใชักระเบื้องพลาสติกมุงหลังคาโรงเรือนแทนพลาสติกจะดีหรือป่าวคะ

2 Likes

ดีครับแข็งแรง อยู่ที่คุณภาพพลาสติก มีอายุใช้งานกี่ปี ต้องตรวจสอบเสียก่อนนะครับ

1 Like

กระเบื้องพลาสติกจะมีน้ำหนักมากกว่านะครับ ดังนั้นตัวโครงสร้างโรงเรือนก็ต้องออกแบบใหม่เหมือนกัน อาจจะต้องลองเทียบกันดูครับว่าความคงทนของกระเบื้องพลาสติกกับโรงเรือนที่ใหญ่ขึ้นคุ้มค่าไหมกับการเปลี่ยนพลาสติกคลุมหลังคาบ่อยขึ้น แต่โครงสร้างเล็กลง

1 Like