กันแมลงด้วยไดโนทีฟูแรน! อ่านคำถามและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่นี่!

กันแมลงด้วยไดโนทีฟูแรน! อ่านคำถามและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่นี่!

ปัญหาแมลงเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตก และมีให้แก้ทุกฤดูกาล ไม่ต่างจากคุณ “sakullaya” เกษตรกรสวนส้มในชุมชน ผู้มีคำถามให้อาจารย์ต้องช่วยตอบ ว่าไดโนทีฟูแรนที่เกษตรกรสวนทุเรียนมักใช้ในการโรยโคนต้นเพื่อกันแมลงบางชนิดนั้น จะสามารถใช้โรยโคนต้นส้มได้หรือไม่? และช่วยป้องกันแมลงอะไรได้บ้างหากใช้กับต้นส้ม
.
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านศัตรูพืชของ Kaset Go อย่าง “อาจารย์สุเทพ สหายา” ได้ให้คำแนะนำว่า ไดโนทีฟูแรนนั้นเป็นสารกลุ่ม 4A มีคุณสมบัติดูดซึม สูตร 1% จี สามารถใช้รองก้นหลุม หรือโรยกระถางไม้ประดับขนาดเล็ก ในกรณีต้นส้มและทุเรียนขนาดเล็กที่อนุบาลไว้หรือเพิ่งย้ายลงแปลงจะพอใช้ไดโนทีฟูแรนได้ แต่ถ้าต้นขนาดใหญ่ต้องใช้อัตราสูงมากเพราะสารที่ออกฤทธิ์มีแค่ 1% สำหรับแมลงที่กำจัดได้คือด้วง หนอนด้วงในดิน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย เพลี้ยไก่แจ้ แต่ไม่เหมาะสำหรับหนอนผีเสื้อ เพลี้ยไฟ กรณีปรับใช้นั้น สามารถใช้สารกลุ่ม 4A อื่นๆ เช่น อิมิดาโคลพริด 70% WG หรือไทอะมีทอกแซม 25% WG มาละลายน้ำรดที่โคนต้นก็ได้เช่นกัน โดยใช้อัตรา 5-10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
.
อาจารย์สุเทพได้แนะนำเพิ่มเติมว่า วิธีการนี้เรียกว่า soil drenching หรือราดดิน โดยจะลดเวลาในการพ่นได้และมีประโยชน์มากกับแมลงในดิน รวมทั้งมด เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอยที่บางส่วนจะอยู่ตามพื้นดินโคนต้น นอกจากนี้สารในกลุ่ม 4A มีคุณสมบัติดูดซึมไปตามท่อน้ำจึงไปสู่ใบและจุดเจริญได้ แต่อัตราต้องสูงกว่าการพ่นทางใบ เพราะการดูดซึมไปที่ใบจะไม่ได้ไปทีเดียว แต่จะค่อยๆดูดซึมขึ้นไป เวลาใช้จึงต้องใช้เข้มข้นมากกว่าการพ่นทางใบปกติ โดยเฉพาะต้นขนาดใหญ่ที่มีเส้นรอบวงมากหรือสูงมาก ต้องใช้อัตราสูง ทำให้บางครั้งการใช้ทางดินไม่คุ้มค่า ก็ต้องใช้พ่นทางใบที่ใช้อัตราต่ำกว่าแทน
.
วิธีการนี้อาจนำปรับไปใช้ในพืชชนิดอื่นๆได้อีก หากเพื่อนเกษตรกรคนใดทดลองแล้วได้ผล แนะนำกันได้เลยใต้โพสต์นี้
.
อ่านโพสต์ของคุณ sakullaya ได้ที่นี่ เรียนถามอาจารย์ สตาร์เกิลจี หรือไดโนทีฟูแรน ชาวสวนทุเรียนบางคนโรยโคนต้นป้องกันแมลงบางชนิด เช่นด้วง จะใช้วิธีเดียวกัน
.
อ่านโพสต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
พริกเน่าเพราะแมลงวันทอง จัดการได้! อ่านโพสต์และความเห็นจากเพื่อนเกษตรกรเลย! พริกเน่าเพราะแมลงวันทอง จัดการได้! อ่านโพสต์และความเห็นจากเพื่อนเกษตรกรเลย!
ปลวกในดิน จัดการยังไงให้หมดรัง? ปัญหาหนักใจจากเพื่อนเกษตรกร อ่านเลย! ปลวกในดิน จัดการยังไงให้หมดรัง? ปัญหาหนักใจจากเพื่อนเกษตรกร อ่านเลย!
ปลูกอะไรที่ขอบสระดี? คำถามจากเพื่อนเกษตรกรมือใหม่ในชุมชน อ่านเลย! ปลูกอะไรที่ขอบสระดี? คำถามจากเพื่อนเกษตรกรมือใหม่ในชุมชน อ่านเลย!

17 Likes