ปลูกกล้วยอย่างไรให้ลูกดก

ปลูกกล้วยอย่างไรให้ลูกดก

1 Like

ต้องบำรุงต้นมาตลอดก่อนออกปลีให้ปุ๋ย 8-24-24 +แคลเซียม-โบรอน

2 Likes

เตรียมหลุม รองก้นหลุมด้วยเศษวัสดุแห้งผสมปุ๋ยคอกหมักเล็กน้อย วางหน่อฯ ใช้ดินปากหลุมกลบพอมิดเหง้า กดดินให้พอแน่น รดน้ำให้ชุ่ม ทิ้งไว้2-3 วันค่อยรดน้ำอีกที …

1 Like