ราแป้งในลูกเงาะกำจัดยังไงครับ

ราแป้งในลูกเงาะกำจัดยังไงครับ

1 Like

เห็นเขาว่าพ่นกำมะถันเม็ดผสมน้ำ ไม่ก็ลองพ่นเบนโนมิล ไม่ก็เฮกซะโคนาโซล

ที่สวนพ่นแค่ยาหนอนกับกำมะถันค่ะ