แบบนี้เป็นอะไรครับใบเหลืองแล้วล่วงแต่แตกยอดใหม่ครับ

แบบนี้เป็นอะไรครับใบเหลืองแล้วล่วงแต่แตกยอดใหม่ครับ

8 Likes

เหมือนจะเกิดจากเชื้อรานะ ตรงบริเวณกิ่งก้าน มีราขาวๆเกาะไหม

ดูที่โคนต้นมีอาการของแผลฉ่ำน้ำ เนื่องจากการเข้าทำลายของเชื้อรา หรือไม่

2 Likes

มีครับโคนต้นมีเหมือนฉำน้ำครับอาจาร

ไม่มีคับแต่ตอนกลางคืนจะมีนำ้ฉำที่โคน

มีน้ำฉ่ำที่โคนครับอาจาร

หมายถึงน้ำในดินใช่ ไม๊ค่ะ
ถ้าเป็นอย่างนั้นต้องรีบหาทางระบายน้ำ เพราะถ้าน้ำมากเกินไป รากจะเสียหาย เพราะไม่มีอากาศหายใจ และ การพัฒนาของเชื้อราในดินจะเกิดได้อย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นเชื้อราในดินจะเริ่มเจริญรุกลามขยายขึ้นมาที่บริเวณโคนต้น

1 Like

น่าจะใบแก่สลัดใบคับ ถ้าไม่เป็นโรค

2 Likes

ของผมก็เป้นคับผมว่าผลัดใบ

2 Likes

ถ้าหล่นเองผมว่าใบแก่ผลัดใบ

1 Like

ผมมองแล้วน่าจะเป็นใบแก่สลัดทิ้งไป แล้วออกยอดใหม่ทดแทน คือกลไกในการเจริญเติบโตของเขาครับท่าน