โรคราสนิมปัองกันและกำจัดอย่างไร

โรคราสนิมปัองกันและกำจัดอย่างไร

1 Like

อาจารณ์อรพรรณแนะนำไว้แบบนี้ครับ
อาการของโรคใบจุดสาหร่าย หรือ ใบจุดสนิม
แนวทางการจัดการ
๑.ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง หรือ ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคออกจากแปลงปลูก เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุก่อนพ่นสาร
๒.ถ้ามีการระบาดของโรคมากแล้ว ควรผสมสารป้องกันกำจัดโรคพืชประเภทดูดซึมที่มีประสิทธิภาพด้วย เช่นสาร กลุ่มรหัส 1( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มมรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ สลับด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น สาร แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหตุ