อยากได้พันธ์ไผ่ซางหม่นครับเพื่อนเกษตรคนไหนมีบ้างครับ

อยากได้พันธ์ไผ่ซางหม่นครับเพื่อนเกษตรคนไหนมีบ้างครับ

1 Like

ลองติดต่อไปที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน โทร 054718495 หรือมือถือ 086 3058799 เขาทำศูนย์รวบรวมพันธ์ุไผ่ทุกชนิด

2 Likes