มันสำปะหลังพันธุ์อะไรได้ค่าแป้งสูงครับ.....และสามารถทนโรคได้ดี..ทนแล้งได้ดี....แล้วใช้ปุ๋ยคอกขี้ไก่หรือขี้หมูดีกว่ากัน(ท

มันสำปะหลังพันธุ์อะไรได้ค่าแป้งสูงครับ…และสามารถทนโรคได้ดี…ทนแล้งได้ดี…แล้วใช้ปุ๋ยคอกขี้ไก่หรือขี้หมูดีกว่ากัน(ทำให้มันได้สารอาหารดีกว่าครับ)…

1 Like

ผมใช้นำหมักขี้หมูฉีดครับลองดูปีแรกยังไม่รู้ผลครับ

1 Like

ตามทีโรงแป้งเขาบอกเคยและเช็คแต่ละสายพันธ์ เกษตรศาสตร์ 80แป้งเยอะครับแต่ก็ต้องอยู่ทีการดูแลและบำรุง ส่วนปุ๋ยคอก ขี้ไก่ก็ดีแต่ต้องรองพื้นแล้วไถ่กบ ขี้หมูถ้าหมักแล้วเอาแต่นํ้าไปฉีดจะดีครับลองดูครับ

1 Like

ระยอง15ครับ เปอร์เซนต์แป้งสูง