ลำไยเน่าก่อนสุก

ลำไยเน่าก่อนสุก

1 Like

น่าจะเป็นโรคผลเน่าจากไฟทอปธอร่าและแอนแทรกโนสหรือเปล่า มีรูปผล ลำต้น หรือใบไหม

2 Likes

อาการผลเน่าของลำไย ก่อนสุก จะมีสาเหตุได้จากเชื้อราสาเหตุโรคพืช ๒ ชนิด ซึ่งต่างกลุ่มกัน
๑. ราน้ำฝน เป็นเชื้อราชั้นต่ำ ผลจะไม่แตก
๒. เชื้อราอีกกลุ่มหนึ่ง ผลมักจะแตกก่อนเน่า

1 Like

เชื้อราแน่เลย ต้องพ่นพวกสารกำจัดเชื้อรา