ใช้ยาคุมหญ้าไร่มันสัมปะหลังมีผลเสียต่อมันไหมครับ

ใช้ยาคุมหญ้าไร่มันสัมปะหลังมีผลเสียต่อมันไหมครับ

1 Like

ไม่เป็นไรคับถ้าใช้ยาคุมมันโดยเฉพาะ

1 Like

อาจส่งผลนิดหน่อยสะสมในดิน

1 Like