เป็นโรคอ่ะไรครับเงาะโรงเรียน มีวิธีแก้ไหม จะลอดไหม

เป็นโรคอ่ะไรครับเงาะโรงเรียน มีวิธีแก้ไหม จะลอดไหม

4 Likes

แดดจัดไปหรือเปล่า

ไม่อาการผิดปกติจากเชื้อสาเหตุ น่าจะเป็นอาการผิดปกติจากสภาพแวดล้อมมากกว่า เช่น อากาศร้อน และอาจจะรวมถึงการขาดธาตุอาหาร

จากการดูอาการที่ใบ และที่สภาพดินปัญหาหลักมาจากดินยังไม่มีความอุดมสมบูรณ์คือยังไม่ดี 1.กายภาพดี ควรมีการระบายน้ำและอากาศได้ดี 2.ชีวภาพดี ควรมีอินทรียวัตถุเหมาะสม 3.เคมีดี ควรมีแร่ธาตุอาหารพร้อมและค่าความเป็นกรดด่าง(pH)ที่เหมาะสม ดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำคือตรวจวิเคราะห์สภาพดินและน้ำ โดยเฉพาะค่า pH และอินทรียวัตถุและแร่ธาตุในดิน ที่ใบแสดงอาการใบไหม้ที่ขอบใบจึงเป็นได้ทั้งขาดธาตุหรือได้รับบางอย่างเกิน การใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยเคมีมากไปก็เกิดอาการนี้ได้

ลองใส่ปุ๋ย หรือให้ธาตุอาหารเสริมดูครับ