ทุเรียนอายุประมาณ 1ปี ควรใส่ปุ๋ยอะไร กี่ครั้ง/ปี

ทุเรียนอายุประมาณ 1ปี ควรใส่ปุ๋ยอะไร กี่ครั้ง/ปี

16-16-16 เลยคับ แล้วก็ธาตุอาหารรองด้วย

อย่าลืมตัดแต่งกิ่ง แล้วก็เสริมรากประมาณ 1 นิ้วนะครับ จะได้โตเร็ว